En oslagbar bolåneförsäkring

Idun Liv

Idun Liv grundades 2014 och är marknadsledande inom digital livförsäkring. Våra försäkringar
skapar förutsättningar till en tryggare ekonomisk framtid för våra kunders efterlevande. Vi
utvecklar prisvärda försäkringar i takt med att våra kunders förutsättningar och behov förändras.
Våra försäkringar är enkla att teckna och vi har förmodligen branschens snabbaste
skadereglering, vilket gör att allt fler kunder väljer att försäkra sig hos oss. Samtliga våra liv och
bolåneförsäkringar omfattas av en av världens största återförsäkrare vilket är en trygghet för dig
och dina närstående.

Idun Liv är ett ungt, flexibelt och välkonsoliderat livbolag

Lanserade marknadens första heldigitala individuella livförsäkring 2017

Drygt 36 000 nöjda kunder

Idun Liv står under Finansinspektionens tillsyn

Samarbete med Hannover Re som är världens tredje störta återförsäkringsbolag.

@alexanderwhitesthlm

Ett av Sveriges ledande mäklarkonto på Instagram