Person­uppgifter – vår policy

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Alexander White och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda Alexander Whites tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på integritet@alexanderwhite.se.

Vilken information samlar vi in?
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel;

Att du fyller i din mejladress eller telefonnummer i olika kontaktformulär på Webbplatsen.
Att du kontaktar oss via mejl, telefon, brev och sociala media
När du anlitar en fastighetsmäklare för värderings eller förmedlingsuppdrag
När du besöker Alexander Whites hemsida och på våra sociala medier. Vi samlar då in information med hjälp av cookies, trafikdata, platsdata, webbloggar och kommunikationsdata samt tex. Den IP adress, typ av enhet, operativsystem, webbläsartyp som används för besöket.
Är i kontakt med Alexander White på annat sätt, såsom visning eller event
Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller kompletterande av adressuppgifter från Hitta.se. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare
Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar
Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Alexander White utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Alexander White behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

# Ändamål med behandlingen: För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Laglig grund (varför behandlingen är nödvändig): Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig med ändamålet att bekräfta och verifiera dina person-och kontaktuppgifter.

# Ändamål med behandlingen: För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig. Laglig grund (varför behandlingen är nödvändig): Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.

# Ändamål med behandlingen: För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster. Laglig grund (varför behandlingen är nödvändig): Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.

# Ändamål med behandlingen: För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event. Laglig grund (varför behandlingen är nödvändig): Uppfylla avtal och andra berättigade intressen.

# Ändamål med behandlingen: För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen. Laglig grund (varför behandlingen är nödvändig): Följa tillämplig lagstiftning.

# Ändamål med behandlingen: För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig. Laglig grund (varför behandlingen är nödvändig): Andra berättigade intressen.

# Ändamål med behandlingen: För utskick av erbjudanden och marknadsföring. Laglig grund (varför behandlingen är nödvändig): Andra berättigade intressen.

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster, matchning av likande objekt du anmält intresse på Värdebevakaren eller Slutprisprenumeration. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Alexander Whites behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Varför behöver vi ditt personnummer?
Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Alexander White säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

Våra uppdragsgivare inom nyproduktion. Alexander White jobbar på uppdrag av olika uppdragsgivare inom nyproduktion. För att kunna utföra våra åtaganden med syftet att förmedla bostäder till vår uppdragsgivares bostäder, kan vi behöva dela uppgifter om kunder som vi ser som potentiella spekulanter för detta ändamål.
Internt mellan medarbetare, till företagets anlitade mäklarkonsulter. Hos Alexander White arbetar både mäklare anställda av bolaget samt mäklare som arbetar under egna bolag, knutna till varumärket Alexander White. Medarbetarna kan behöva dela med sig av vissa personuppgifter mellan varandra, att slussa och delge potentiella köpare och spekulanter till varandras försäljningsobjekt med syfte att kunna erbjuda Alexander Whites kunder en bra service och att internt kunna ta tillvara på relevanta kunder för varje mäklares personliga uppdrag.
Samarbetspartners. Alexander White erbjuder kompletterande produkter eller tjänster som tex banksamarbeten samt annonsering via exempelvis Hemnet, där personuppgifter kan komma att överföras
Systemleverantörer för affärssystem samt IT support. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter) samt har en It konsult sammankopplad till oss för vår tekniska miljö på företaget.
Utskick och nyhetsbrev. I vissa fall hanterar vi utskick i ett externt system som ligger utanför vårt mäklarsystem, där hanteringen av dina uppgifter normalt hanteras. Syftet med detta är att kunna utforma nyhetsbrev/utskick som är mer skräddarsydda för sitt ändamål och har som syfte att göra informationen mer intressant och lättförståelig för dig som kund.
Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution.
En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Alexander White och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter lagras av Alexander White under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Alexander White gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Alexander White vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter
Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.
Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad
Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas
Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet
Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta
Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-mail eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Alexander White saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Alexander White ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Personuppgiftsansvarig
Kontakta integritet@alexanderwhite.se om du har frågor, eller läs mer på Utöva dina rättigheter om hur du ska formulera din begäran för att ta del av dina rättigheter.

Har du klagomål?
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din upplevelse av våra tjänster. Vissa tjänster kräver till och med cookies för att fungera som de ska.

Kontaktuppgifter till Alexander White
Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Alexander White enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på integritet@alexanderwhite.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig är Alexander White Fastighetsmäkleri KB (orgnr. 969753-2738) med besöksadress Kommendörsgatan 38, 114 58 STOCKHOLM. Tel: 08-664 4142. E-post: info@alexanderwhite.se, Web: www.alexanderwhite.se

@alexanderwhitesthlm

Ett av Sveriges ledande mäklarkonto på Instagram